Toggle header
Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với ngaymoi.in, hãy đọc lời giới thiệu.

giới thiệu

Mỗi ngày là một cơ hội mới để sống có ý nghĩa hơn.

ngaymoi.in được thành lập với một mục đích đơn giản: gợi ý cho bạn một việc nhỏ mỗi ngày mà bạn có thể thực hiện được dễ dàng để mang lại giá trị cho cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Click Done để đánh dấu hoàn thành việc của ngày hôm nay.

Click để chia sẻ với mọi người.

Click Reply để tham gia bình luận.

Bạn có ý tưởng mới cho ngày mai? Hãy đóng góp cho chúng tôi hoặc gửi email trực tiếp đến [email protected].

Hãy cùng nhau hành động,
ngaymoi.in

Ngaymoi.in được thành lập và điều hành bởi

Toggle footer